}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,399,621,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

711 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2281آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
لیست آرزوهای تکمیل نشده
سایر

وسایل منزل

نام: ستایش   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791167540028841

ستایش 11 ساله از فرزندان محسنین آرزو دارد تخت کمد و میز مطالعه داشته باشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 15,500,000 ریال از 30,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 0 تا 0 از 0 آیتم ]
جستجوی شما نتیجه ای در بر نداشت