}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,903,180,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

587 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2226آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • سال نو مبارک
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها در دسته بندی مسکن
مسکن

کمک هزینه خرید مسکن

نام: مهرشاد   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791360151102007

مهرشاد با خانواده اش در یک زیر زمین تنگ و تاریک زندگی می کنند با کمک امداد و خیرین در صدد خرید مسکن مهر برای خانواده هستیم . هزینه ها تا حدودی تامین شده است و مبالغی را نیازمند کمک حامیان و خیرین می باشند 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

مسکن

ودیعه مسکن

نام: ستایش   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579163

من ستایش8 ساله هستم من و خانواده ام به پول بیشتری احتیاج داریم تا بتوانیم که خانه بزرگتری بگیریم لطفا به ما کمک کنید.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 30,000,000 ریال از 30,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 12 از 12 آیتم ]