}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,245,180,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

678 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2301آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
لیست آرزوها در دسته بندی سفرهای زیارتی
سفرهای زیارتی

هزینه زیارت کربلا

نام: مهدی   سن: 17 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791

با سلام 
مهدی از فرزندان محسنین تحت حمایت ساکن یکی از روستاهای صفادشت و نیازمند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

سفر زیارتی به مشهد

نام: مائده   سن: 4 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791833310514323

مائده به همراه مادر و پدرش که بیمار است زندگی میکند و ارزوی داشتن سفر به مهد مقدس را دراد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 9,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

سفر زیارتی به مشهد

نام: امیرمحمد   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791923310383301

امیرمحمد کلاس چهارم می باشد و به همراه برادر و مادرش زندگی می کند و آرزوی داشتن به زیارت امام رضا (ع) برود

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

زیارت امام رضا

نام: محمد احسان   سن: 15 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791790441321542

محمد احسان 15 ساله و یتیم می باشد که آرزو دارد با مادر و خواهرش به زیارت امام رضا برود لطفا آرزویش را برآورده نمایید. 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 30,000,000 ریال از 30,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

آرزوی داشتن لباس نو و رفتن به سفر مشهد مقدس

نام: فاطمه سادات   سن: 17 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791416580191724

فاطمه سادات عزیز به دلیل از کارافتادگی پدر تحت حمایت می باشند . ایشان آرزو دارند برای سال جدید لباس های نو داشته باشند و همراه خانواده به سفر مشهد مقدس بروند.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

رفتن به سفر مشهد مقدس

نام: امیر محمد   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791640550401172

امیر محمد عزیز به دلیل بیماری پدرشان تحت حمایت اند و آرزو دارند همراه خانواده به سفر مشهد مقدس بروند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

آرزوی سفرمشهد با خانواده

نام: دنیا   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791290250043483

دختر عزیزمان از پردیس آرزوی سفر زیارتی به مشهد با خانواده اش دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 9,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 18 از 93 آیتم ]