}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,407,341,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

715 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2277آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
لیست آرزوها در دسته بندی سفرهای زیارتی
صفحه 1 [ نمایش 1 تا 18 از 93 آیتم ]