}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

1,558,611,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

457 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

1837آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها در دسته بندی لوازم اساسی منزل
لوازم اساسی منزل

یخچال

نام: هستی   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791914879433691

هستی از ایتام تحت حمایت شهرقدس می باشد وی با مادرش زندگی می کند و به دلیل اینکه سرپرستی ندارند و تامین هزینه های خانواده از طریق امداد می باشد شرایط سختی را دارند. مدتی است که یخچال این خانواده سوخته است و متاسفانه توانایی خرید ندارند و هستی چون می بیند مادرش برای این مشکل غصه می خورد آرزویش داشتن یک یخچال می باشد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 ریال از 15,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

تلویزیون

نام: آریا   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 16162037520261

آریا پسری12 ساله ،ازفرزندان محسنین منطقه 5 می باشد آرزوی فرزند داشتن تلویزیون است

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 28,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

لوازم منزل(فرش)

نام: زهرا   سن: 4 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791470154161403

زهرا دختری 4 ساله از فرزندان محسنین منطقه 5 می باشد کف اطاق خانه آنها موکت است دوست داره فرش داشته باشن 

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

لوازم منزل(فرش)

نام: زهرا   سن: 4 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791470154161403

زهرا دختری 4 ساله از فرزندان محسنین منطقه 5 می باشد کف اطاق خانه آنها موکت است دوست داره فرش داشته باشن 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

اجاق گاز

نام: امیرحسین   سن: 19 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791515669110781

امیرحسین پسری 19 ساله از فرزندان محسنین منطقه 5 می باشد نیاز اصلی ایشان اجاق گاز می باشد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

تلویزیون

نام: علی رضا   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579145

علیرضای عزیز  9ساله است آرزو  داردکه تلویزیون داشته باشد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

تلویزیون

نام: عسل   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579145

عسل عزیز 12 ساله است آرزو دارد که  تلویزیون داشته باشد چون اصلا تلویزیون  ندارند 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

کولر

نام: ابوالفضل   سن: 15 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791804271686670

ابوالفضل با مادرش در یک زیر زمین اطراف تهرانسر مستاجر می باشند .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

تلویزیون

نام: عسل   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57912

عسل جان 13 ساله است آرزو دارد که تلویزیون داشته باشد چون تلویزیون ندارند.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

ماشین لباسشویی

نام: امیر مهدی   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579145

امیر مهدی عزیز 12 ساله است آرزو دارد که یک ماشین لباسشویی داشته باشد وبرای مادرش 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

تخت خواب

نام: نیلوفر   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579168

من نیلوفر 10 ساله هستم دلم میخواهد یک تختخواب داشته باشم و شبها به چیزای قشنگ و آینده زیباتر فکر کنم.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 8,000,000 ریال از 8,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

تخت خواب

نام: حسام   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579117

من حسام هستم 10 سالمه دلم میخاد یک تخت خواب داشته باشم چون خونه مون رو عوض کردیم دوس دارم مثل دوستام من هم تخت خواب داشته باشم.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 7,000,000 ریال از 7,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

تلویزیون

نام: محمدجواد   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579190

ما درخانه تلویزیون نداریم چون خراب شده است و پدرم مریض است توان خرید تلویزیون را نداریم.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 27,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

ماشین لباسشویی

نام: شهلا   سن: 21 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579121

من و خواهر14ساله ام باهم زندگی میکنیم اگر ماشین لباسشویی داشته باشیم میتوانیم کنارهم خوشحالتر شویم چون دیگر نمیتوانیم با دست لباسهایمان را بشوریم سپاس

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

کولر

نام: مهدی   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579152

با توجه به گرمای هوا و خرابی کولر منزل نیاز به کمک و مساعدت جهت تعمیر  ویا خرید دارند 

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

کولر

نام: مهدی   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579152

با توجه به گرمای هوا و خرابی کولر منزل نیاز به کمک و مساعدت جهت تعمیر  ویا خرید دارند 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

تلویزیون

نام: مهدیه   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57918907815

دختر عزیزمان مهدیه خانم 13 ساله از رودهن داشتن تلویزیون می باشد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

تخت خواب

نام: فاطمه   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791890250987090

آرزوی دختر گلمان فاطمه خانم 11 ساله از رودهن داشتن تخت خواب می باشد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 18,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 18 از 214 آیتم ]