}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

8,036,499,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

514 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

1947آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها در دسته بندی اسباب بازی
اسباب بازی

اسباب بازی

نام: امیررضا   سن: 5 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791547360068932

امیر رضا کوچولو آرزو داره  کلی اسباب بازی و ماشین که مثل دوستاش باهاشون بازی کنه....

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 2,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

لوازم التحریر

نام: فرشاد   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791564200806886

از فرزندان طرح محسنین می باشد . خواهرش نیز محصل می باشد . مادر توان تأمین هزینه تحصیلی را ندارد . 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

لوازم التحریر

نام: امید   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579182

از فرزندان طرح محسنین می باشند . مشکل هزینه تحصیلی دارند . 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

لوازم التحریر

نام: فاطمه زهرا   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57918049

از فرزندان ایتام می باشند . یک خواهر و یک برادر و هردو محصل می باشند . مشکل هزینه تحصیلی دارند . 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

لوازم التحریر

نام: زهرا   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 207584

نامبرده از ایتام می باشد . وی کلاس هفتم می باشد . مشکل هزینه تحصیلی دارند . 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

لوازم التحریر

نام: معصومه   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57918609

از فرزندان طرح محسنین می باشد . متأسفانه مشکل تأمین هزینه تحصیلی را دارد .

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

لوازم التحریر

نام: معصومه   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57918609

از فرزندان طرح محسنین می باشد . متأسفانه مشکل تأمین هزینه تحصیلی را دارد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی اسکوتر

نام: سیدپارسا   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579136

سید پارسا موسوی 11 ساله تحت حمایت منطقه 12 آرزوی اسکوتر دارند 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی دوچرخه دارند

نام: مهسا سادات   سن: 5 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579163

مهساسادات موسوی 5 ساله آرزوی داشتن یک دوچرخه صورتی دارند 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

کیف ولوازم تحریر

نام: پریسا   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791

پریسا دختر بزرگ خانواده می باشد یک برادر و یک خواهر کوچکتر از خود دارد که هردومحصل هستند .پدر پریسا از کارافتاده می باشد و توان کارکردن ندارد . مادر وی در منازل کار می کند .پریسا امسال به کلاس دوم دبیرستان می رود و دوست دارد کیف و لوازم تحریر و کفش نو داشته باشد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

جاروبرقی

نام: فاطمه   سن: 16 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579123

فاطمه عزیز از فرزندان ایتام می باشد آرزو دارد جارو برقی داشته باشد 

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 4,500,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آبگرم کن

نام: فاطمه   سن: 16 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579123

فاطمه عزیز از فرزندان ایتام می باشد آرزو دارد جارو برقی داشته باشد 

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 4,500,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آبگرم کن

نام: فاطمه   سن: 16 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579123

فاطمه عزیز از فرزندان ایتام می باشد آرزو دارد جارو برقی داشته باشد 

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 4,500,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آبگرم کن

نام: فاطمه   سن: 16 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579123

فاطمه عزیز از فرزندان ایتام می باشد آرزو دارد آبگرمکن داشته باشد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,500,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

عروسک

نام: محیا   سن: 3 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791580155468650

محیا با خواهر و مادرش اطراف تهرانسر زندگی می کنند او دوست دارد اسباب بازی داشته باشد و با خواهرش بازی کند 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

عروسک

نام: ملیسا   سن: 2 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791721367405920

ملیسا با مادر وبرادرش اطراف تهرانسر زندگی می کند .او آرزو دارد اسباب بازی و عروسک داشته باشد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

عروسک

نام: سیده طناز   سن: 5 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57913003152

وی از فرزندان طرح محسنین می باشد و آرزوی داشتن عروسک دارد . 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

عروسک

نام: سیده بشرا   سن: 4 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 20936273501

نامبرده از فرزندان طرح محسنین می باشد و آرزوی وی داشتن عروسک می باشد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 18 از 672 آیتم ]