}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,841,170,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

563 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2023آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها در دسته بندی اسباب بازی
اسباب بازی

تبلت

نام: امید   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57915101116

امیدپسری 9 ساله ازفرزندان ایتام منطقه 19 می باشد وبامادرش زندگی می کند وآرزوی داشتن یک تبلت رادارد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

ماشین کنترلی

نام: سعید   سن: 2 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791

پسربچه ای 2 ساله آرزوی داشتن ماشین کنترلی اسباب بازی

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه و چتر

نام: محمد ایمان   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791

پسربچه ای 7 ساله آرزوی دوچرخه و چتر دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن دوچرخه

نام: محمد طاها   سن: 5 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579155514

محمد طاها 5 ساله متولد فروردین 93 از اداره 17 که با مادرش زندگی می کندو آرزوی داشتن دوچرخه  دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 8,000,000 ریال از 8,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن دوچرخه

نام: ایمان   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57918601116

ایمان 9 ساله متولد اسفند 89 از اداره 17که با مادر وخواهرش زندگی می کند وآرزوی داشتن دوچرخه دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 8,000,000 ریال از 8,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن دوچرخه

نام: ایمان   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57918601116

ایمان 9 ساله متولد اسفند 89 از اداره 17که با مادر وخواهرش زندگی می کند وآرزوی داشتن دوچرخه دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 8,000,000 ریال از 8,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

هلکوپتر

نام: محمد شایان   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آرزوی پسر 12 ساله یک عدد هلکوپتر اسباب بازی میباشد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

هلکوپتر

نام: محمد شایان   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آرزوی پسر 12 ساله یک عدد هلکوپتر اسباب بازی میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

دوچرخه

نام: سبحان   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آرزوی پسر 9 ساله دوچرخه میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

پالتوو کتونی

نام: نرگس   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

آرزوی دختر 12 ساله پالتو و کتونی میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,500,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

پالتو

نام: پریماه   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

آرزوی دختر 12 ساله پالتو میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

کتونی

نام: زینب   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

آرزوی دختر 10 ساله کتونی میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

لباس گرم

نام: فاطمه   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

آرزوی دختر 12 ساله لباس گرم میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 200,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

کاپشن و لباس گرم

نام: ابوالفضل   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آرزوی پسر 11 ساله کاپشن و لباس گرم میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

د.وچرخه

نام: امیر سام   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آرزوی پسر 8 ساله یک دوچرخه میباشد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

د.وچرخه

نام: امیر سام   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آرزوی پسر 8 ساله یک دوچرخه میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

کاپشن

نام: امیر مهدی   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آرزوی پسر 9 ساله یک کاپشن میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

لباس ورزشی و کتونی

نام: محمد حسام   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آرزوی پسر 11ساله داشتن لباس ورزشی و کتونی میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 18 از 707 آیتم ]