}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

1,558,611,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

457 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

1837آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها در دسته بندی اسباب بازی
اسباب بازی

عروسک موزیکال

نام: محیا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791327170050102

محیا از فرزندان محسنین بوده ک به همراه مادر در منزل استیجاری سکونت دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه وتیشرت

نام: مصطفی   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 208953

مصطفی از فرزندان ایتام است ک به همراه مادرش در منزل ورثه ای سکونت دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 7,500,000 ریال از 7,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: عرفان   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

عرفان جان آقا پسر 9 ساله ای که از بچه های محسنین هستش و پدرش به علت تصادف از کار افتاده شدن و امکان کار کردن ندارن.عرفان ارزو داره که دوچرخه داشته باشه

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

اسباب بازی

عروسک

نام: یلدا   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791717340035273

یلدا دختری 8 ساله که به دلیل بیماری ریوی پدر به همراه مادر تحت حمایت امداد و اکرام می باشد . به دلیل اینکه هزینه های درمان پدر بالا می باشد بسیاری از خواسته های یلدا در دل کوچکش می ماند . یلدا هم مثل بقیه دختر کوچولوها آرزوی داشتن عروسک دارد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

دوچرخه

نام: ابوالفضل   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791

با سلام
ابوالفضل از فرزندان ایتام تحت حمایت به همراه برادرش نزد مادر زندگی می کنند منبع درآمدی غیر از امداد ندارند و.نیازمند مساعدت می باشند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

اسکوتر

نام: عبدالکریم   سن: 4 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791985090469253

با سلام
عبدالکریم از فرزندان ایتام تحت حمایت می باشد به همراه دو برادر و مادرش در یکی از روستاهای صفادشت ساکن هستند و منبع درامدی غیر از امداد ندارند و نیازمند مساعدت هستند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: محمد حسین   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791985080350369

با سلام
محمدحسین از فرزندان ایتام تحت حمایت ساکن یکی از روستاهای صفادشت می باشد و منبع درامدی غیر از امداد ندارند و نیازمند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: النا   سن: سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791960155014870

النا کوچولو دختری 3 ساله از فرزندان محسنین منطقه 5 می باشد دوست داره مثل پسرعموش دوچرخه داشته

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: علیرضا   سن: 3 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791440155269275

علیرضاپسری 3 ساله ،از فرزندان محسنین منطقه 5 می باشدآرزوی ایشان داشتن دوچرخه آبی است . دوست داره امسال مثل دوستاش دوچرخه داشته باشد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

سفر زیارتی به مشهد مقدس

نام: امیررضا   سن: 15 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791693310326330

امیررضا پسری 15 ساله ،از فرزندان محسنین منطقه 5 می باشد  آرزوی رفتن به مشهد مقدس  را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

تب لت

نام: معصومه   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 16482017400181

با سلام
معصومه از فرزندان طرح محسنین به دلیل کهولت سن و از کار افتادگی پدر تحت حمایت میباشد مادرش در کارگاه سیرپاکنی کار می کند وضعیت معیشتی خیلی ضعیف میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

اسباب بازی (داشتن کامیون)

نام: امیرعلی   سن: 2 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791703310535959

امیرعلی پسری 2 ساله ازفرزندان محسنین منطقه 5 می باشد آرزوی داشتن کامیون رادارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

دوچرخه

نام: بهاره   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791150111509319

بهاره دختری 10 ساله از بچه های ایتام منطقه 5 بوده آرزوی بهاره داشتن دوچرخه بنفش مثل دوستش ارمیتا است 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: نارین   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579189

من نارین هستم .10 سالمه آرزوی داشتن دوچرخه درم ت بتوانم باآ ن باخواهرم بازی کنیم.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 7,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

دوچرخه

نام: نگار   سن: 14 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579189

من نگار هستم. آرزوی داشتن دوچرخه دارم چون ورزش کردن را خیلی دوس دارم.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 11,900,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن دوچرخه

نام: ابوالفضل   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

ابوالفضل پسر عزیزمان 9 ساله از خانواده اکرام ساکن رباط کریم آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 8,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن دوچرخه

نام: امیر مهدی   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

امیر مهدی فرزند عزیزمان 9 ساله ساکن شهرستان رباط کریم از خانواده محسنین آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 14,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

عروسک

نام: عسل   سن: 4 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579167

عسل از فرزندان محسنین تحت حمایت به همراه مادر و برادرش در یکی از روستاهای صفادشت زندگی می کنندد و نیازمند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 18 از 642 آیتم ]