}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,995,481,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

617 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2243آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها در دسته بندی اسباب بازی
اسباب بازی

دوچرخه

نام: محمدطاها   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791144901837151

محمدطاهای عزیز آرزوی داشتن دوچرخه را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: محمدرضا   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791600202175189

محمدرضا آرزوی داشتن دوچرخه رادارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: رضا   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791403310331962

رضا آرزوی داشتن دوچرخه دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

تفنگ اسباب بازی

نام: امیرحسین   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791127450072564

امیرحسین آرزوی داشتن تفنگ دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

دوچرخه کنترلی -ماشین کنترلی

نام: امیرعلی   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791364200833581

امیرعلی آرزوهای داشتن ماشین کنترلی و دوچرخه دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: نازنین زهرا   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791794902227096

نازنین زهرا آرزوی داشتن دوچرخه داره 

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

کمد و اسباب بازی

نام: ستایش   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791780411465929

ستایش کوچک ما آرزو داره یک کمد با عروسک و لباس داشته باشه . از شما درخواست میکنیم از این دختر خانم حمایت کنید و خوشحالش کنید.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: امیرمحمد   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791774901976966

امیرمحمد یازده ساله وبا پدر و مادر و برادردر شهرستان شهریار زندگی می کند و پدرش بیمار می باشد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

ربات اسباب بازی

نام: امیرعباس   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791230252288637

امیر عباس پسری 6 ساله می باشد که آرزو دارد یک ربات اسباب بازی داشته باشد  لطفا آرزویش را برآورده نمایید.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

ورزشی و اسباب بازی

نام: ایلیا   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

پسربچه ای آرزوی داشتن توپ فوتبال و ماشین کنترلی را دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

اسکوتر برقی

نام: پرنیا   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791180441488331

دختری 13 ساله هستم که با مادر و خواهرم زندگی می کنم و آرزو دارم یک اسکوتر برقی داشته باشم.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن دوچرخه

نام: پارسا   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579114

پارسای 6 ساله از  شهرستان پردیس آرزوی داشتن یک دوچرخه آبی دارد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 ریال از 15,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: نازنين زهرا   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791747340310002

نازنين زهرا پدرش از كارافتاده مي باشد نازنين آرزو دارد دوچرخه داشته باشد نازنين كلاس سوم ابتدايي مي باشد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: نازنين زهرا   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791747340310002

نازنين زهرا پدرش از كارافتاده مي باشد نازنين آرزو دارد دوچرخه داشته باشد نازنين كلاس سوم ابتدايي مي باشد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: نازنين زهرا   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791747340310002

نازنين زهرا پدرش از كارافتاده مي باشد نازنين آرزو دارد دوچرخه داشته باشد نازنين كلاس سوم ابتدايي مي باشد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: نازنين زهرا   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791747340310002

نازنين زهرا پدرش از كارافتاده مي باشد نازنين آرزو دارد دوچرخه داشته باشد نازنين كلاس سوم ابتدايي مي باشد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: نازنين زهرا   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791747340310002

نازنين زهرا پدرش از كارافتاده مي باشد نازنين آرزو دارد دوچرخه داشته باشد نازنين كلاس سوم ابتدايي مي باشد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: نازنين زهرا   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791747340310002

نازنين زهرا پدرش از كارافتاده مي باشد نازنين آرزو دارد دوچرخه داشته باشد نازنين كلاس سوم ابتدايي مي باشد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 18 از 750 آیتم ]