}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,903,180,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

587 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2226آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • سال نو مبارک
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها در دسته بندی اسباب بازی
اسباب بازی

پوشاک شب عید

نام: محمدرضا   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791

از فرزندان تحت حمایت اکرام و محسنین می باشد . جهت تهیه پوشاک سال نو به مساعدت شما خیرین محترم نیاز دارد . 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

اسباب بازی

نام: آرین   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791640315414847

با سلام
آرین از فرزندان ایتام تحت حمایت نزد مادر زندگی میکند و از مددجویان جدید میباشد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

اسکوتر

نام: محمد یاسین   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 1648209292312

با سلام
محمدیاسین از فرزندان ایتام به همراه خواهر کوچکش نزد مادر زندگی میکنند و در حال حاضر کلاس سوم میباشد و در خواست خرید اسکوتر دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

پوشاک شب عید

نام: نادیا   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791

از فرزندان تحت حمایت شهرستان ملارد می باشد و نیاز به مساعدت شما خیرین محترم دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

لباس شب عید

نام: محدثه   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 578186

از فرزندان ایتام واکرام اداره ملارد میباشد و نیازمند مساعدت جهت شب عید میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

پوشاک شب عید

نام: ماهان   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791

از فرزندان شهرستان ملارد می باشد و جهت تهیه پوشاک شب عید نیاز به مساعدت شما خیرین محترم را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

پوشاک شب عید

نام: ماهان   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791

از فرزندان شهرستان ملارد می باشد و جهت تهیه پوشاک شب عید نیاز به مساعدت شما خیرین محترم را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

کتب کمک درسی و کفش

نام: مبینا   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791904190742651

مبینا به کتب کمک درسی نیاز داره و یک کفش چون کفشش کهنه شده

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

پوشاک شب عید

نام: علی اصغر   سن: 3 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791

ازفرزندان شهرستان ملارد می باشد ونیاز به مساعدت شما خیرین محترم دارد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

لباس شب عید

نام: حسام   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579187

از فرزندان نیازمند اداره ملارد میباشد و جهت شب عید نیازمند مساعدت هستند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن اسکوتر

نام: نازنین زهرا   سن: 5 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57913002025

نازنین زینب دخترگل ما ازبچه های واحد محسنین منطقه 2میباشد آرزوی داشتن اسکوتربنفش داردبتواند با دوستانش اسکوتربازی کند .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی ماشین کنترلی

نام: آرتین   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57914701534

آرتین پسر گل ما از بچه ها واحد محسنین منطقه 2میباشد چندماه پدرش فوت شده ارزوی داشتن ماشین کنترلی داردبتواند بابچه ها بازی کند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن اسباب بازی ولباس

نام: سبحان   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791340112238051

سبحان 6 ساله متولد اسفند 92 ساکن منطقه 17 که به اتفاق پدر بیمار ومادر ویک برادر دوقلو ویک برادر بزرگتر در منزل استیجاری زندگی می کنند وآرزوی داشتن اسباب بازی ولباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن اسباب بازی ولباس

نام: سهیل   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791920112238025

سهیل 6 ساله متولد اسفند 92 ساکن منطقه 17 که با پدر بیمار ومادر ویک برادر دوقلو ویک برادر بزرگتر خود درمنزل استیجاری زندگی می کنند وآرزوی داشتن اسباب بازی ولباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

تبلت

نام: امید   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57915101116

امیدپسری 9 ساله ازفرزندان ایتام منطقه 19 می باشد وبامادرش زندگی می کند وآرزوی داشتن یک تبلت رادارد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

ماشین کنترلی

نام: سعید   سن: 2 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791

پسربچه ای 2 ساله آرزوی داشتن ماشین کنترلی اسباب بازی

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه و چتر

نام: محمد ایمان   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791

پسربچه ای 7 ساله آرزوی دوچرخه و چتر دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن دوچرخه

نام: محمد طاها   سن: 5 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579155514

محمد طاها 5 ساله متولد فروردین 93 از اداره 17 که با مادرش زندگی می کندو آرزوی داشتن دوچرخه  دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 8,000,000 ریال از 8,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 18 از 725 آیتم ]