}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,841,170,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

563 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2023آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوهای تکمیل شده
کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

میز تحریر

نام: یگانه سادات   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791

آرزوی داشتن میز تحریر

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

میز تحریر

نام: راضیه   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791

آرزوی داشتن میز تحریر

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

دوچرخه و چتر

نام: محمد ایمان   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791

پسربچه ای 7 ساله آرزوی دوچرخه و چتر دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

آرزوی داشتن پوتین

نام: مژده   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579122011

مژده 10 ساله متولد فروردین 88 از اداره 17 که با برادر ومادرش زندگی می کندوآرزوی داتن یک جفت پوتین زمستانی رادارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

لباس گرم زمستانی و کاپشن

نام: معصومه   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791820026232812

آرزوی معصومه داشتن لباس گرم و کاپشن 
می باشد.

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

لباس گرم زمستانی و کاپشن

نام: معصومه   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791820026232812

آرزوی معصومه داشتن لباس گرم و کاپشن 
می باشد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

پوشاک

نام: تینا   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791350026741822

تینا با مادرش اطراف تهرانسر زندگی می کند و آرزو دارد یک کاپشن صورتی داشته باشد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

پوشاک

نام: نوشین   سن: 14 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791364901455745

نوشین پدرش فوت کرده است و با مادر و خواهرش اطراف شهریار مستاجر می باشند .برای تهیه لباس گرم زمستانی نیازمند حمایت خیرین محترم میباشد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

هلکوپتر

نام: محمد شایان   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آرزوی پسر 12 ساله یک عدد هلکوپتر اسباب بازی میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

بلوز و شلوار

نام: سماء   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

آرزوی دختر 10 ساله بلوز و شلوار میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

کتونی

نام: زینب   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

آرزوی دختر 10 ساله کتونی میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

لباس گرم

نام: فاطمه   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

آرزوی دختر 12 ساله لباس گرم میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 200,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

کاپشن و لباس گرم

نام: ابوالفضل   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آرزوی پسر 11 ساله کاپشن و لباس گرم میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

کاپشن

نام: امیر مهدی   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آرزوی پسر 9 ساله یک کاپشن میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

وسایل نقاشی و طراحی

نام: ترنم   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

آرزوی دختر 10 ساله وسایل نقاشی و طراحی میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

ماشین اسباب بازی

نام: آرتین   سن: 3 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579195

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند میباشد و آرزوی داشتن اسباب بازی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

کاپشن

نام: فاطمه   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579185

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند میباشد و آرزوی داشتن لبلس گرم را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

ماشین اسباب بازی

نام: محمدطاها   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579192

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند و آروزی دشتن  ماسین اسباب بازی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 18 از 563 آیتم ]