}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

1,163,856,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

395 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

1867آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها
کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کیف کوله پشتی

نام: امیر محمد   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579120

امیرمحمداز فرزندان ایتام تحت حمایت میباشد به همراه مادر و برادرش در یکی از روستاهای صفادشت زندگی میکنند  وضعیت معیشتی مناسبی ندارند و نیازمند مساعدت هستند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

سایر

تبلت

نام: سحر   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579170

سحر از فرزندان محسنین تحت حمایت امداد میباشد همراه برادر و مادرش زندگی میکند کلاس نهم رشته حسابداری تحصیل می کند و نیازمند تب لت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

عروسک

نام: عسل   سن: 4 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579167

عسل از فرزندان محسنین تحت حمایت به همراه مادر و برادرش در یکی از روستاهای صفادشت زندگی می کنندد و نیازمند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کفش کتانی

نام: علی اصغر   سن: 4 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579121

علی اصغر از فرزندان محسنین تحت حمایت امداد میباشد وضعیت معیشتی ضعیفی 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: محمدعلی   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 209227

محمدعلی از فرزندان ایتام تحت حمایت میباشد  در حال حاضر کلاس پنجم است وضعیت معیشتی ضعیفی دارند و درخواست دوچرخه دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

تبلت

نام: محمد حسین   سن: 17 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579106

محمد حسین از فرزندان ایتام تحت حمایت ساکن یکی از روستاهای صفادشت میباشد مادرش بعد از فوت پدر ازدواج کرده و در حال حاضر نزد عمه اش زندگی می کند وضعیت معیشتی ضعیفی دارد و نیازمند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه ورزشی

لباس ورزشی

نام: محمدرضا   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791650411028278

محمد رضا تک فرزند است پدر ومادرش به علت اعتیاد جدا شده اند .او دوست دارد لباس ورزشی داشته باشد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

عروسک

نام: لیانا   سن: 3 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791740155267337

لیانا سه سال دارد و با مادرش اطراف تهرانسر زندگی می کند او آرزو دارد اسباب بازی و عروسک داشته باشد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

سایر

تعمیر کامپیوتر

نام: خاطره   سن: 17 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791990025004344

خاطره بادو خواهر و مادرش اطراف تهرانسر زندگی می کند بسیار با استعداد است و از شاگردان خوب مدرسه می باشد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

میکروفن

نام: آتنه   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791850025534343

آتنه با دو خواهر و مادرش اطراف تهرانسر زندگی می کند .او استعداد خاصی در زمینه گویندگی دارد و آرزو دارد روزی در این مسیر موفق شود 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

پوشاک

نام: غزاله   سن: 23 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791710440575354

غزاله با دو خواهر و مادرش اطراف تهرانسر مستاجر می باشند .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: امیررضا   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 16462237040221

امیررضا از فرزندان محسنین تحت حمایت بدلیل جدایی پدر و مادرش تحت پوشش قرار گرفته و در حال حاضر درصفادشت ساکن مییباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه درمان

هزینه درمانی

نام: حسین   سن: 17 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791364900994081

حسین از فرزندان ایتام تحت حمایت در یکی از روستاهای صفادشت زندگی می کند و منبع درامدی غیر از امداد ندارد بیماری کلیه دارد و جهت هزینه های درمانی مشکل مالی دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

تبلت

نام: صابر   سن: 5 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579170

صابر از فرزندان طلاق تحت حمایت 
منبع درامدی غیر از امداد و کار در منزل مادرش ندارند  امسال به کلاس اول می رود وضعیت معیشتی نامناسبی دارند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

تبلت

نام: حمیدرضا   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579168

حمیدرضا از فرزندان طلاق به همراه خواهر کوچکتر و مادرش در یکی از روستاهای صفادشت زندگی می کندد وضعیت معیشتی نامناسبی دارند و منبع درامدی غیر از امداد ندارند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه درمان

هزینه دارو

نام: هنگامه   سن: 20 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 0021969140

دختر عزیز ما هنگامه خانم به علت بیماری تحت درمان است و بدلیل فوت سرپرست تحت حمایت میباشند  . و ماهیانه مبلغ پنج میلیون ریال جهت هزینه های درمانی و دارو پرداخت مینمایند . جهت تامین هزینه درمانی نیاز به مساعدت مالی دارد . 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

دوچرخه

نام: نازنین زهرا   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 0111363306

دختر گل ما نازنین زهرا 10 ساله آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 7,500,000 ریال از 7,500,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

دوچرخه

نام: سجاد   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 0111049121

فرزند عزیز ما سجاد 12 سال دارد پدر سجاد بیمار میباشد سجاد جان آرزوی یک دوچرخه دارد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 8,000,000 ریال از 8,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 18 از 2262 آیتم ]