}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,399,621,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

711 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2281آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
لیست آرزوها
سایر

وسایل منزل

نام: ستایش   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791167540028841

ستایش 11 ساله از فرزندان محسنین آرزو دارد تخت کمد و میز مطالعه داشته باشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 15,500,000 ریال از 30,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

موبایل

نام: عاطفه   سن: 18 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791881363356348

عاطفه پدرش را از دست داده و مادرش نیز از بیماری سرطان رنج می برد و در حال حاضر خود و برادر ش نیز که محصل هستند برای سال تحصیلی جدید نیاز به موبایل دارند

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 30,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

تلویزیون

نام: امیرحسین   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791824901905392

امیرحسین به همراه مادرش زندگی می کند و آرزوی داشتن تلویزیون را دارد 

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 40,000,000 ریال از 40,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 18 از 2992 آیتم ]