}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,291,480,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

691 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2301آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
لیست آرزوها
اسباب بازی

عروسک آهنگ دار

نام: زهرا   سن: 4 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791997090078566

زهرا با خواهر و برادر و مادرش زندگی می کنه و 5 سالشه و آرزوی داشتن عروسک را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 700,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

پوشاک

نام: مبینا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791667090013553

مبینا به همراه خواهر و برادر و مادرش زندگی می کنه و کلاس ششمه و ارزوی داشتن لباس و کیف و کفش جدیده

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: محمدرسول   سن: 5 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791694902551489

محمدرسول 5 سالشه و با مادر و پدرش که بیماره زندگی می کنه ودوست داره دوچرخه داشته باشه

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

هواپیمای کنترلی

نام: محمد   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791454902230593

محمد به همراه مادر و پدرش که بیمار می باشد زندگی می کند و ارزوی داشتن هواپیمای کنترلی دارد 

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: مبینا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791913310384497

مبینا با دو برادر و مادر و پدرش که بیمار می باشد زندگی می کند و ارزوی داشتن دوچرخه را دارد 

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: مهدی   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791554902163934

مهدی کلاس سوم می باشد و با مادرش زندگی می کند و ارزوی داشتن دوچرخه را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: محمدیاسین   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791274902100101

محمدیاسین پدرش را از دست داده و به همراه مادر و برادرش زندگی می کند و ارزوی داشتن دوچرخه را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 8,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: محمدمهدی   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791594901667483

محمدمهدی 13 سال دارد و آرزوی داشتن کفش و لباس را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

تخت خواب

نام: محدثه   سن: 14 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791104902273845

محدثه به همراه دو خواهر و مادرش زندگی می کند و ارزوی داشتن تخت خواب را دارد 

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 7,000,000 ریال از 7,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: شایان   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791474902346893

شایان پدرش را از دست داده و به همراه مادرش زندگی میکند و آرزوی داشتن دوچرخه را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

لباس

نام: امیرحسین   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791343310350665

امیرحسین کلاس هشتم و آرزوی داشتن لباس شیک را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

سفر زیارتی به مشهد

نام: امیرمحمد   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791923310383301

امیرمحمد کلاس چهارم می باشد و به همراه برادر و مادرش زندگی می کند و آرزوی داشتن به زیارت امام رضا (ع) برود

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: عسل   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791554901952293

غزل کلاس پنجم می باشد و با مادرش زندگی می کند و آرزوی داشتن دوچرخه دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

اسکیت صورتی

نام: سید دیانا   سن: 6 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579136

دختر کوچک ما از شهرستان پردیس آرزوی داشتن اسکیت صورتی دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 5,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

سه چرخه-تفنگ

نام: علی   سن: 4 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791687360116945

علی جون با خواهر و مادر و پدرش که بیمار است زندگی می کند و آرزوی داشتن تفنگ و سه چرخه و توپ را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

اسباب بازی

نام: فاطمه زهرا   سن: سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

فاطمه زهرا با برادر و مادرش اطراف ورد اورد مستاجر می باشند او آرزو دارد اسکوتر داشته باشد و با دوستانش بازی کند .

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

اسباب بازی

نام: فاطمه زهرا   سن: سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

فاطمه زهرا با برادر و مادرش اطراف ورد اورد مستاجر می باشند او آرزو دارد اسکوتر داشته باشد و با دوستانش بازی کند .

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

اسباب بازی

نام: فاطمه زهرا   سن: سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

فاطمه زهرا با برادر و مادرش اطراف ورد اورد مستاجر می باشند او آرزو دارد اسکوتر داشته باشد و با دوستانش بازی کند .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 6 [ نمایش 91 تا 108 از 2992 آیتم ]