}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,049,501,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

634 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2334آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
لیست آرزوها
اسباب بازی

دوچرخه

نام: عسل   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791554901952293

غزل کلاس پنجم می باشد و با مادرش زندگی می کند و آرزوی داشتن دوچرخه دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

اسکیت صورتی

نام: سید دیانا   سن: 6 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579136

دختر کوچک ما از شهرستان پردیس آرزوی داشتن اسکیت صورتی دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 5,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

سه چرخه-تفنگ

نام: علی   سن: 4 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791687360116945

علی جون با خواهر و مادر و پدرش که بیمار است زندگی می کند و آرزوی داشتن تفنگ و سه چرخه و توپ را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

اسباب بازی

نام: فاطمه زهرا   سن: سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

فاطمه زهرا با برادر و مادرش اطراف ورد اورد مستاجر می باشند او آرزو دارد اسکوتر داشته باشد و با دوستانش بازی کند .

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

اسباب بازی

نام: فاطمه زهرا   سن: سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

فاطمه زهرا با برادر و مادرش اطراف ورد اورد مستاجر می باشند او آرزو دارد اسکوتر داشته باشد و با دوستانش بازی کند .

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

اسباب بازی

نام: فاطمه زهرا   سن: سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

فاطمه زهرا با برادر و مادرش اطراف ورد اورد مستاجر می باشند او آرزو دارد اسکوتر داشته باشد و با دوستانش بازی کند .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

لباس و کفش

نام: زهرا   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791220153038667

با سلام و احترام زهرا از فرزندان نیازمند محسنین منطقه 2،5 میباشد آرزوی داشتن لباس نو و کفش دارد.

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

لباس و کفش

نام: زهرا   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791220153038667

با سلام و احترام زهرا از فرزندان نیازمند محسنین منطقه 2،5 میباشد آرزوی داشتن لباس نو و کفش دارد.

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

لباس و کفش

نام: زهرا   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791220153038667

با سلام و احترام زهرا از فرزندان نیازمند محسنین منطقه 2،5 میباشد آرزوی داشتن لباس نو و کفش دارد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن ماشین کنترلی

نام: امیرپاشا   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579132

پسرکوچک ما از شهرستان پردیس آرزوی داشتن ماشین کنترلی دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

عروسک

نام: فاطمه   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579144

فاطمه خانم دختر دوست داشتنی شهرستان پردیس آرزوی داشتن یک عروسک زیبا دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,200,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه ورزشی

لباس ورزشی

نام: سینا   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579185

سینا فرزند یتیم شهرستان پردیس آرزوی داشتن لباس و کفش ورزشی دارد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی ماشین کنترلی

نام: امیرحسین   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579183

امیرحسین از فرزندان شهرستان پردیس آرزوی داشتن ماشین کنترلی دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

پوشاک و کفش

نام: هستی   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791310314304355

هستی بامادرش دریک منزل استیجاری زندگی می کند . متأسفانه مادرش توان خرید پوشاک و کفش ندارد . فرزند آرزوی گرفتن تولد را دارد ولی مادر هزینه گرفتن  تولد را ندارد . 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن تبلت

نام: غزل   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

غزل دختر عزیزمان 10 ساله ساکن شهرستان پردیس برای شرکت در کلاس های مجازی نیاز به یک گوشی یا تبلت دارد که امیدوارست آرزویش برآورده شود

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 33,000,000 ریال از 33,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

پوشاک

نام: هانیه   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791124901902091

هانیه کلاس پنجم می باشد و آرزوی داشتن چادر عربی و یک جفت کفش مهمانی را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 5,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

دوچرخه

نام: محمدطاها   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791144901837151

محمدطاهای عزیز آرزوی داشتن دوچرخه را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: محمدرضا   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791600202175189

محمدرضا آرزوی داشتن دوچرخه رادارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 6 [ نمایش 91 تا 108 از 2968 آیتم ]