}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,995,481,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

617 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2243آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها
پوشاک و کفش

پوشاک شب عید

نام: امیرمحمد   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791

از فرزندان تحت حمایت اکرام و محسنین می باشد . جهت تهیه پوشاک سال نو به مساعدت شما خیرین محترم نیاز دارد . 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

لباس شب عید

نام: یکتا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579186

از فرزندان اکرام و ایتام اداره ملارد میباشد و جهت شب عید نیازمند مساعدت هستند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

لباس شب عید

نام: مهدی   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579187

از فرزندان اکرام و ایتام اداره ملارد میباشد و جهت شب عید نیازمند مساعدت هستند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

پوشاک شب عید

نام: محمدرضا   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791

از فرزندان تحت حمایت اکرام و محسنین می باشد . جهت تهیه پوشاک سال نو به مساعدت شما خیرین محترم نیاز دارد . 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

لباس شب عید

نام: مهدی   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579184

از فرزندان اکرام و ایتام اداره ملارد میباشد و جهت شب عید نیازمند مساعدت هستند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

پوشاک شب عید

نام: امیرحسین   سن: 16 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791

ازفرزندان تحت حمایت اکرام و محسنین می باشد . جهت تهیه پوشاک سال نو نیاز به مساعدت شما خیرین محترم دارد . 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

لباس شب عید

نام: ناصر   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

ازفرزندان اکرام و ایتام اداره ملارد میباشد .و جهت شب عید نیازمند مساعدت هستند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کفش

نام: شایسته   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791710314250621

با سلام
شایسته از فرزندان طلاق تحت حمایت میباشد نزد مادر در یکی از روستاهای صفادشت زندگی میکندد و نیازمند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

لباس نو

نام: محمدرضا   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791137350002051

با سلام
محمدرضا از فرزندان ایتام تحت حمایت میباشد به همراه مادرش در یکی از روستاهای صفادشت زندگی میکند و نیازمند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 2,500,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

هزینه باشکاه

نام: ایلیا   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791893243721490

با سلام
ایلیا از فرزندان طلاق به همراه دو خواهرش نزد مادر زندگی میکنند خواهربزرگش 18ساله سرطان خون دارد و تحت نظر پزشک معالج میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 2,500,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

کمک هزینه باشگاه

نام: ایلیا   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791893243721490

با سلام
ایلیا از فرزندان طلاق نزد مادر و   خواهر بزرگش که ایشان سرطان خون دارد در مسکن مهر صفادشت زندگی میکنند 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 2,500,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کفش

نام: امیر   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 3622203224319

با سلام
امیر از فرزندان ایتام تحت حمایت به همراه برادرش نزد مادر زندگی میکند و منبع درامدی غیر از امداد و یارانه ندارن

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

لباس نو

نام: معصومه   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 16482017400181

با سلام
معصومه از فرزندان محسنین تحت حمایت به همراه مادر و پدر از کا افتاده اش زندگی می کند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کفش

نام: حسین   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791374900217255

با سلام
حسین از فرزندان محسنین تحت حمایت میباشد پدر و مادرش از هم جداشده اند و در حال حاضر نزد مادر در یکی از روستاهای صفادشت زندگی میکند

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 2,500,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کفش

نام: حسین   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791374900217255

با سلام
حسین از فرزندان محسنین تحت حمایت میباشد پدر و مادرش از هم جداشده اند و در حال حاضر نزد مادر در یکی از روستاهای صفادشت زندگی میکند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 2,500,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

پوشاک

نام: امیر علی   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57915561422103

باسلام
امیرعلی از فرزندان طلاق تحت حمایت به همراه 1برادر دوقلو و خواهر محصلش نزد مادر زندگی میکنند و منبع درامدی غیر از امداد ندارن

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

اسباب بازی

نام: آرین   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791640315414847

با سلام
آرین از فرزندان ایتام تحت حمایت نزد مادر زندگی میکند و از مددجویان جدید میباشد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

کفش

نام: محمدعلی   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 1648209227319

با سلام
محمدعلی از فرزندان ایتام تحت حمایت به همراه خواهر بزرگش نزد مادر زندگی میکندد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 2,500,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 5 [ نمایش 73 تا 90 از 2860 آیتم ]