}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,998,981,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

618 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2242آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها
لوازم اساسی منزل

اجاق گاز

نام: امیرحسین   سن: 19 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791515669110781

امیرحسین پسری 19 ساله از فرزندان محسنین منطقه 5 می باشد نیاز اصلی ایشان اجاق گاز می باشد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

دوچرخه

نام: مبین   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791230151427100

مبین پسری13 ساله از بچه های محسنین منطقه 5 می باشد آرزو دارد دوچرخه داشته باشه تا بتونه برای مادرش نون بخره و مدرسه اش دوره به دلیل نداشتن کرایه ماشین دوست داره با دوچرخه به مدرسه برود تا از هزینه های زندگی کم شود 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: بهاره   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791150111509319

بهاره دختری 10 ساله از بچه های ایتام منطقه 5 بوده آرزوی بهاره داشتن دوچرخه بنفش مثل دوستش ارمیتا است 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه درمان

هزینه درمان

نام: پریوش   سن: 21 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 1626104160440

پریوش دختری 21 ساله است از بچه های ایتام منطقه 5 می باشد به دلیل بیماری ریوی تحت درمان بوده و  هزینه درمان وآزمایش پریوش 700000 تومان می باشد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 7,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

دوچرخه

نام: عطا   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579176

من خیلی دلم یک دوچرخه دنده ای میخواهد تا بتوانم باآن با دوستانم مسابقه بدهم و خوشحال شوم.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 ریال از 15,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

دیدن برج میلاد از نزدیک

نام: زهرا   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579160

من 15 سالمه خیلی دوس دارم برج میلاد و از نزدیک ببینم چون وقتی آن را در تلویزیون یا عکس هایش را میبینم بسیار برایم جذاب است.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

ماشین لباسشویی

نام: مینا   سن: 20 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579121

من و خواهر14ساله ام باهم زندگی میکنیم اگر ماشین لباسشویی داشته باشیم میتوانیم کنارهم خوشحالتر شویم چون دیگر نمیتوانیم با دست لباسهایمان را بشوریم سپاس

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 13,000,000 ریال از 13,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

لباس.کفش

نام: ستایش   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579133

من ستایش7 ساله ارزوی داشتن لباسهای جدید درسال جدید را دارم

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه ورزشی

دوچرخه

نام: شهبال   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579158

من شهبال 9 ساله ارزوی داشتن دوچرخه را دارم

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 ریال از 15,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

هلی کوپتربرقی کنترلی

نام: حسام   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579143

من حسام 10 ساله خیلی هلی کوپتر دوس دارم چون بااون میتوانم پرواز کنم

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

لباس نو

نام: مهسا   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 16132084910192

تهیه مانتو- شلوار- کفش و یا واریز مبلغ به حساب

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

آرزوی سفرمشهد با خانواده

نام: دنیا   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791290250043483

دختر عزیزمان از پردیس آرزوی سفر زیارتی به مشهد با خانواده اش دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 9,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 34 [ نمایش 595 تا 612 از 2860 آیتم ]