}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,833,670,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

558 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2039آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها
سایر

پوشاک

نام: غزاله   سن: 22 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791710440575354

غزاله با مادر و 2 خواهرش اطراف تهرانسر زندگی می کند .دوست دارد برای سال جدید لباس نو بخرد ولی چون مشکلات مادر را می داند خجالت می کشد با او در این مورد صحبت کند 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,460,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

پوشاک

نام: خاطره   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791990025004344

خاطره همراه 2خواهرش اطراف تهرانسر مستاجر می باشند آرزو دارد برای سال جدید لباس و لوازم نو خریداری کند 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه درمان

هزینه درمان

نام: مرضیه   سن: 6 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 16262006720162

مرضیه خانم کم شنوا می باشد ایشان از فرزندان محسنین منطقه 5 می باشد برای تعمییر سمک باید مبلغ 5/000/000 ریال پرداخت کنه با توجه به اینکه دانشجو است باید سریعا سمک خودش را تعمییر کند چون در کلاس شدیدا دچار مشکل شده است

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 5,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه درمان

هزینه درمان

نام: مرضیه   سن: 6 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 16262006720162

مرضیه خانم کم شنوا می باشد ایشان از فرزندان محسنین منطقه 5 می باشد برای تعمیر سمعک باید مبلغ 5/000/000 ریال پرداخت کنه با توجه به اینکه دانشجو است باید سریعا سمعک خودش را تعمیر کند چون در کلاس شدیدا دچار مشکل شده است

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 5,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

دوچرخه

نام: عسل   سن: 5 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579196

عسل 5 ساله متولد 27 مهر 92 وساکن منطقه 17 که به اتفاق مادرش زندگی می کند وآرزوی داشتن دوچرخه دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

سایر

پوشاک شب عید

نام: محبوبه   سن: 14 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

پدر فوت شده و مادر هم فرزند را رها کرده در حال حاضر نزد پدربزرگ زندگی می کند .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

سایر

پوشاک شب عید

نام: مبینا   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

پدر حبس ابد بوده و در منزل مسکن مهر واقع در حسن آباد سکونت دارند وضع اقتصادی نامطلوبی داشته 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

سایر

پوشاک شب عید

نام: علیرضا   سن: 0 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

پدر نامبرده در زندان به سر میبرد در حال حاضر در منزل استیجاری سکونت دارند و شرایط نامساعد مالی دارند.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 2,500,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

پوشاک شب عید

نام: هستی   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

پدر نامبرده در زندان بوده و در منزل پدربزرگ سکونت دارند .3 فرزند و شرایط نامناسب مالی

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 2,500,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

پوشاک شب عید

نام: امیرمهدی   سن: سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 16422070870282

پدر نامبرده در زندان بوده و در منزل پدربزرگ سکونت دارند .3 فرزند و شرایط نامناسب مالی

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 2,500,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

پوشاک شب عید

نام: ماهان   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791306640178145

پدر نامبرده در زندان بوده در منزل استیجاری سکونت دارند و ماهیانه مبلغ250 هزار تومان بابت اجاره پرداخت میکنند وشرایط مناسبی ندارند.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 2,500,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

پوشاک شب عید

نام: مانیا   سن: 4 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791556640236516

پدر در زندان به سر میبرد درمنزل استیجاری سکونت دارند مبلغ250 هزار تومان بابت اجاره پرداخت میکنند در حال حاضر شرایط نامساعدی دارند.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

سایر

پوشاک شب عید

نام: احمدرضا   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791523300383242

پدر نامبرده در زندان می باشد در منزلی به صورت رهنی در حسن آباد فشافویه سکونت دارند دو فرزند هستند.شرایط مالی و روحی نامساعدی دارند.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

سایر

پوشاک شب عید

نام: یاسین   سن: 2 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791700482167238

پدر نامبرده در زندان می باشد در منزلی به صورت رهنی در حسن آباد فشافویه سکونت دارند دو فرزند هستند.شرایط مالی و روحی نامساعدی دارند.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 2,500,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

پوشاک شب عید

نام: محمدرضا   سن: 15 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579111490640819

نامبرده به علت طلاق تحت حمایت می باشد در منزل استیجاری در حسن آباد سکونت دارد وماهیانه400  هزارتومان بابت اجاره پرداخت می کنندوسه فرزند می باشند.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 2,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

پوشاک شب عید

نام: اسرا   سن: 3 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

نامبرده به علت طلاق تحت حمایت می باشد در منزل استیثجاری در حسن آباد سکونت دارد وماهیانه400  هزارتومان بابت اجاره پرداخت می کنندوسه فرزند می باشند.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 2,500,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

پوشاک شب عید

نام: زهرا   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

نامبرده به علت طلاق تحت حمایت می باشد در منزل استیثجاری در حسن آباد سکونت دارد وماهیانه400  هزارتومان بابت اجاره پرداخت می کنندوسه فرزند می باشند.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کمک هزینه کلاس

نام: محمدامین   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 208993

محمدامین از فرزندان ایتام تحت حمایت و ساکن روستاهای صفادشت ملارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

صفحه 32 [ نمایش 559 تا 576 از 2597 آیتم ]