}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,841,170,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

563 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2023آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها
سایر

پوشاک شب عید

نام: مهدی   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 200822780

مهدی از فرزندان طرح محسنین منطقه 16 میباشد آرزوی مهدی خرید پوشاک شب عید میباشد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

سایر

پوشاک شب عید

نام: محمدحسن   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 110550269

محمدحسن 14 ساله از فرزندان طرح محسنین منطقه 16 میباشد آرزوی محمدحسن خرید پوشاک عید میباشد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,250,000 ریال از 2,500,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

پوشاک شب عید

نام: ابوالفضل   سن: 2 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 27544923

ابوالفضل 2 ساله  از فرزندان طرح محسنین منطقه 16 میباشد آرزوی ابوالفضل پوشاک عید میباشد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

سایر

پوشاک شب عید

نام: امیرطاها   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 111484014

امیرطاها از فرزندان طرح محسنین منطقه 16 میباشد آرزوی امیر طاها پوشاک شب عید میباشد. 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

سایر

پوشاک شب عید

نام: امیر   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

امیرعزیز14ساله ساکن دماوند آرزوی داشتن لباس نو برای شب عید را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

پوشاک شب عید

نام: مهدی   سن: 15 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

مهدی عزیز15ساله ساکن دماوند ارزوی لباس نو برای شب عید رادارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه ورزشی

هزینه کلاس فوتبال

نام: محمدرضا   سن: 17 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

محمدرضا عزیز 17ساله ساکن دماوند ارزوی رفتن به مدرسه فوتبال را دارد که هزینه ان تقریبا ماهی 4000000ریال میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

پوشاک شب عید

نام: شهاب   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

شهاب عزیز 8ساله ساکن دماوند آرزوی داشتن لباس نو برای شب عید را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

پوشاک شب عید

نام: کیان   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

کیان عزیز7ساله ساکن دماوند آرزوی داشتن کت با کروات برای سال نو رادارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

پوشاک شب عید

نام: محمد   سن: 15 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

محمدعزیز 15ساله ساکن دماوند آرزوی داشتن لباس وکفش نو برای شب عید دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

پوشاک شب عید

نام: عرشیا   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

عرشیاعزیزساکن دماوند آرزوی داشتن کفش نو ولباس نو رادارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 4,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

سایر

پوشاک شب عید

نام: سانیا   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

سانیاعزیز13ساله ساکن دماوند آرزوی داشتن لباس وکفش نو برای شب عید را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

میزتحریریاتختخواب

نام: شقایق   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

شقایق عزیز8ساله ساکنروستای جابان آرزوی داشتن میز تحریر یا تختخواب رادارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

پوشاک شب عید

نام: کیانوش   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

کیانوش عزیزما8ساله ساکن دماوند آرزوی داشتن لباس وکفش برای خودش وخواهرش رادارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

پوشاک شب عید

نام: متین   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

متین مرادیان ساکن شهر آبسرد 12  ساله برای سال نو آرزوی خرید کفش و لباس را دارد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

پوشاک شب عید

نام: ملیسا   سن: 2 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 0027464598

ملیسا از فرزندان طرح محسنین میباشد که بدلیل زندانی بودن پدر تحت حمایت این نهاد میباشند ودرحال حاضر ملیسا با مادرش زندگی میکند .

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

سایر

پوشاک شب عید

نام: ملیسا   سن: 2 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 0027464598

ملیسا از فرزندان طرح محسنین میباشد که بدلیل زندانی بودن پدر تحت حمایت این نهاد میباشند ودرحال حاضر ملیسا با مادرش زندگی میکند .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 2,500,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

پوشاک شب عید

نام: امیرمهدی   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 0110971256

فرزند امیرمهدی از فرزندان محسنین میباشد که بدلیل طلاق والدین تحت حمایت این نهاد می باشد و درحال حاضر با مادرش زندگی میکند.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

صفحه 30 [ نمایش 523 تا 540 از 2586 آیتم ]