}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,144,071,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

658 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2321آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
لیست آرزوها
سایر

گوشی یا کتونی

نام: الینا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

الینا جان 12 ساله دوست داره که یه موبایل داشته باشه 
آرزوی دیگه اش اینکه یه کتونی خوشگل داشته باشه

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: ماهان   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791914902203758

ماهان به همراه مادرش زندگی می کند و ارزوی داشتن دوچرخه را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: بنیامین   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791404902105756

بنیامین کلاس چهارمه و ارزوی داشتن دوچرخه را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

لباسشوئی

نام: حنانه   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791954901763660

حنانه با مادرش زندگی میکنه و ارزو دارد که لباسشویی داشته باشند تا دیگر مادرش لباسها را با دست نشوید

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 29,900,000 ریال از 30,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

پوشاک

نام: مائده   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791904312177716

مائده ارزوی داشتن لباس و کفش نو را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 5,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

ماشین اتش نشانی

نام: امیرعطا   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791650315808462

امیرعطا ارزوی داشتن ماشین آتش نشانی سرعتی بزرگ را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

دوچرخه

نام: محمدمهدی   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791510314474234

محمدمهدی 10 سالشه و ارزوی داشتن دوچرخه را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

اسکیت

نام: پرهام   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791794902286580

پرهام با مادر و خواهرش زندگی می منه و ارزوی داشتن اسکیت یا ماشین کنترلی را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: پارمیدا   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791464901744453

پارمیدا با مادر و برادرش زندگی می کنه و ارزوی داشتن دوچرخه را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

اسکیت

نام: مینا   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791664902002558

مینا کلاس ششمه و با مادرش زندگی می کنه و ارزوی داشتن اسکیت صورتی را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

پوشاک

نام: تینا   سن: 17 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791530110481003

تینا با مادرش زندگی می کند و ارزوی داشتن چادر را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

تخت خواب

نام: امین   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791113350445330

امین کلاس پنجمه و ارزوی داشتن تخت خواب را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

لباس و کفش

نام: نازنین   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791904901796275

نازنین کلاس ششمه و با مادرش زندگی می کند و ارزوی داشتن لباس را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

لباس و کفش و عروسک

نام: مهسا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791684901961705

مهسا ارزوی داشتن کتونی و عروسک را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

پوشاک

نام: آیسان   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791162710583836

آیسان به همراه مادر و برادرش زندگی می کند آرزو  دارد مثل بچه های دیگه لباس و کفش نو داشته باشد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: امیرعلی   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791444902347997

امیرعلی کلاس اول است و با مادر و برادرش زندگی می کند و ارزوی داشتن دوچرخه را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

عروسک

نام: نوشین   سن: 4 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791540155394910

نوشین به همراه مادر و خواهرو پدرش که بیمار است زندگی می کند و ارزوی داشتن عروسک را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

دوچرخه

نام: یلدا   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791525190432860

یلدا به همراه مادر و برادر و پدرش که بیمار است زندگی می کند و ارزوی داشتن دوچرخه را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 3 [ نمایش 37 تا 54 از 2979 آیتم ]