}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,091,081,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

645 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2329آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
لیست آرزوها
کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: مهشید   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791444901439431

با سلام و احترام
مهشید از فرزندان محسنین در حال حاضر کلاس نهم میباشد و منبع درامد خانوده کار نظافت منازل مردم توسط مادرش میباشد و نیازمند مساعدت هستند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کیف و کفش

نام: ابوالفضل   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 1648209180315

با سلام و احترام
ابوالفضل از فرندان ایتام  تحت پوشش میباشد ساکن یکی از روستاهای صفادشت ملارد و دارای یک خواهر محصل میبتاشد منبع درامد خانواده فقط امداد میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

تخت خواب

نام: سید آروین   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791174191003348

با سلام و احترام
سید اروین از فرزندان محسنین تحت حمایت وضعیت معیشتی ضعیفی دارند پدر خانواده بیمار تنفسی داذد و قادر به کار نمیباشد  و تنها منبع درامد خانواده امداد میباشد اروین 2بردار دیگر نیز دارد که یکی محصل و دیکری خرسال میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

لباس گرم

نام: سایا   سن: 2 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791605561673963

سایا 2 ساله و برادرش 6 ساله میباشد و در منزل پدربزرگ زندگی میکنند سایا از فرزندان طرح محسنین اداره چهاردانگه میباشند و نیاز به کاپشن و کفش زمستانی دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

دوچرخه

نام: امیرحسین   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791165560684160

امیرحسین 14 ساله و درکلاس هشتم تحصیل میکند و به همراه برادر بزرگتر و مادرش در منزل استیجاری زندگی میکنند امیرحسین از فرزندان طرح محسنین اداره چهاردانگه میباشد آرزوی امیرحسین داشتن دوچرخه میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

لباس گرم

نام: ارمیا   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791755561397311

ارمیا 6 ساله به همراه خواهرش سایا(2)ساله و مادرشان به علت طلاق والدین تحت حمایت اداره چهاردانگه میباشند و در منزل پدربزرگ خود زندگی میکنند ارمیا برای زمستان نیاز به کاپشن و لباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

لباس گرم

نام: هیراد   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791450026840601

هیراد 6 ساله به همراه برادرش 12 ساله و مادرشان در منزل مادربزرگ زندگی میکنند از فرزندان طرح محسنین چهاردانگه میباشد و برای زمستان نیاز به کاپشن و لباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: ابوالفضل   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 16482091803

ابوالفضل پسر عزیزمان 8 ساله ساکن شهرستان دماوند و از خانواده اکرام آرزوی اقلام تحصیلی مناسب برای آغاز سال تحصیلی جدید را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

لباس گرم

نام: هیراد   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791450026840601

هیراد 6 ساله و به همراه برادرش حسین که 12 ساله میباشد و مادرش در چهاردانگه زندگی میکنندهیراد کلاس اول میباشدوبرای زمستان نیاز به لباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

تخت خواب

نام: سید آرون   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791174191003348

با سلام و احترام
سید آروبن از فرزندان محسنین تحت حمایت پدرش به دلیل بیماری تنفسی و آسم قادر به کار نیست منبع درامد خانواده نظافت منزل توسط مادرش وضعیت معیشتی در حد خیلی ضعیف می باشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

لباس گرم

نام: هیراد   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791450026840601

هیراد 6 ساله و در کلاس اول تحصیل میکند و به همراه برادر و مادرش زندگی میکنند و از فرزندان طرح محسنین اداره چهاردانگه میباشد هیراد برای زمستان نیاز به کاپشن و لباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

لباس گرم

نام: هیراد   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791450026840601

هیراد 6 ساله وبه همراه برادر و مادرش در چهاردانگه زندگی میکنند و در کلاس اول محصل میباشداز فرزندان طرح محسنین می باشندهیراد برای زمستان نیاز به لباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: حسین   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 209107

با سلام و احترام
حسین از فرزندان ایتام تحت حمایت در حال حاضر کلاس نهم تحصیل می کند و ضعیت معیشتی ضعیفی دارند و منبع درامدی غیر از امداد ندارند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: محمد علی   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 1648209227319

با سلام و احترام 
محمدعلی از فرزندان ایتام به همراه خواهر و مادرش زندگی میکند منبع درامد خانواده کار در منازل مردم جهت نظافت توسط مادر و در حال حاضر کلاس هفتم تحصیل می کند و نیازمند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: امیرحسین   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791504902622580

با سلام و احترام
امیرحسین از فرزندان ایتام تحت حمایت به همراه مادرش در صفادشت زندگی میکند در حال حاضر کلاس چهارم تحصیل می کند و نیاتزمند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

لباس گرم

نام: هیراد   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791450026840601

هیراد 6ساله به همراه برادرش و مادرش زندگی میکنند و از فرزندان طرح محسنین میباشد هیراد نیاز به کاپشن و لباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: امیرحسین   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791504902622580

با سلام ئو احترام
امیرحسین از فرزندان اکرام و نیازمند که به همراه مادرش در صفادشت ساکن هستند و در حال حاضر کلاس چهارم تحصیل می کند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: امیرحسین   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791504902622580

با سلام و احترام
امیرحسین از فرزندان ایتام تحت حمایت به همراه مادرش در یکی از روستاهای صفادشت ساکن می باشد و نیازمند مساعدت

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

صفحه 28 [ نمایش 487 تا 504 از 2974 آیتم ]