}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,903,180,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

587 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2226آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • سال نو مبارک
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها
پوشاک و کفش

پالتو

نام: فائزه   سن: 17 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579181

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن- پوتین

نام: پارسا   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579187

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن - عروسک

نام: سارینا   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579191

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن عروسک و کاپشن دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه ورزشی

توپ فوتبال

نام: ابوالفضل   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579189

از فرزندان  نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن توپ فوتبال دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

ماشین اسباب بازی

نام: امیر عباس   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579192

از فرزندان نیارمند طرح محسنین میباشد و اروزی داشتن ماشین اسبای بازی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کیف و لباس گرم

نام: ابوالفضل   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579189

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آرزوی داشتن لباس گرم را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

عروسک

نام: ملیسا   سن: 4 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579194

از فرزندان نیازمند طر ح محسنین میباشد و آروزی داشتن یک عروسک دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

مساعدت کلاس تقویتی

نام: هادی   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791884901593137

با سلام و احترام 
هادی از فرزندان نیازمند محسنین ساکن صفادشت ملارد از فرزندان ممتاز مدرسه در حال حاضر کلاس هفتم تحصیل می کند منبع درلمدی غیر از امداد ندارند و پدرش به دلیل از کارافتادگی دائم قادر به کار نمیباشد و نیازمند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

تخت خواب

نام: سید افشین   سن: 16 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791174190726834

با سلام و احترام
سید افشین از فرزندان محسنین تحت حمایت دارای دو برادر و به همراه مادر و پدر مریضش زندگی میکند منبع درمد خانواده از طریق کر نظافت مادر و امداد تامین میشود و وضعیت معیشتی ضعیفی دارند و نیازمند مساعدت

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

سونی

نام: محمد مهدی   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791740313459843

با سلام و احترام
محمد مهدی از فرزندان تحت حمایت در حال حاضر کلاس هفتم تحصیل میکند و در یکی از روستاهای صفادشت به همراه مادرش زندگی نی کند منبع درامد خانواده از طریق امدادو یارانه می باشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: یسنا   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 1648209292413

با سلام و احترام
یسنا از فرزندان ایتام تحت حمایت میباشد در حال حاضربه همراه مادر و براددرش در یکی از روستاهای صفادشت ساکن هستن منبع درامدی غیر از امداد ویارانه ندارند در حال حاضر نیز جهت خرید مسکن با مشکل ماتلی مواجه هستند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: عسل   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791130313383502

با سلام و احترام
عسل از فرزندان محسنین تحت حمایت در حال حاضر کلاس ششم تحصیل می کند و وضعیت زندگی خوبی ندارند و نیازمند مساعدت می باشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

لباس وکفش

نام: یگانه   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57915561375709

یگانه 8 ساله به همراه مادرش و پدربزرگ و مادربزرگ دریکی از روستاهای چهاردانگه زندگی میکنند ارزوی یگانه داشتن کفش و لباس قشنگ هست

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

لباس وکفش

نام: یگانه   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57915561375709

یگانه 8 ساله به همراه مادرش و پدربزرگ و مادربزرگ دریکی از روستاهای چهاردانگه زندگی میکنند ارزوی یگانه داشتن کفش و لباس قشنگ هست

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

ماشین لباسشویی

نام: فاطمه   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 16242108300143

فاطمه 12 ساله و به همراه خواهر دوقلویش زهرا و پدرومادر ومادربزرگش در یکی از روستاهای چهاردانگه زندگی میکنند پدر فاطمه بیمار و از کارافتاده میباشد ارزوی فاطمه داشتن لباسشویی برایمادرش است

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 ریال از 20,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

لباس گرم

نام: سایا   سن: 2 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791605561673963

سایا2/5 ساله میباشد و بههمراهبرادرش ارمیا6 ساله و مادرشان در منزل پدر بزرگ زندگی میکنندسایا از فرزندان طرح محسنین اداره چهاردانگه میباشد و برای زمستان نیاز به لباس گرم وکفش دارد 

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: مهشید   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791444901439431

با سلام و احترام
مهشید از فرزندان محسنین در حال حاضر کلاس نهم میباشد و منبع درامد خانوده کار نظافت منازل مردم توسط مادرش میباشد و نیازمند مساعدت هستند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کیف و کفش

نام: ابوالفضل   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 1648209180315

با سلام و احترام
ابوالفضل از فرندان ایتام  تحت پوشش میباشد ساکن یکی از روستاهای صفادشت ملارد و دارای یک خواهر محصل میبتاشد منبع درامد خانواده فقط امداد میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

صفحه 18 [ نمایش 307 تا 324 از 2813 آیتم ]