}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,992,481,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

616 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2244آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها
پوشاک و کفش

پوشاک شب عید

نام: آرزو   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791400150709641

نامبرده توان خرید پوشاک شب عید را ندارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

لباس شب عید

نام: ابوالفضل   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579192

ابوالفضل دهپهوان از فرزندان نیازمند اداره ملارد میباشد و جهت شب عید نیازمند مساعدت هسنتد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

پوشاک و کفش

نام: الهه   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791614901524429

از فرزندان طرح محسنین می باشد متأسفانه مستأجر بوده و هزینه تأمین پوشاک شب عید را ندارند .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

پوشاک و کفش

نام: اشکان   سن: 17 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791723300272815

فرزند از طرح محسنین می باشد . مادر تأمین هزینه تهیه پوشاک و تحصیلی را ندارد . 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

پوشاک و کفش

نام: ابوالفضل   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791754901666657

مشکل هزینه خرید پوشاک و کفش می باشد وی از ایتام می باشد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

آرزوی داشتن لباس نو برای عید

نام: نهال   سن: 4 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57918673501

نهال دختر 4ساله گل ما باپدربیماروخانواده اش درملارد سکونت دارد وازمددجویان منطقه 2میباشد پدر بعلت بیماری وبیکاربودن توان هزینه پوشاک وارزاق خانواده ندارد آرزو نهال ما برای سال جدید داشتن لباس نو ارزق برای منزلشان میباشد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 7,000,000 ریال از 7,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

آرزوی داشتن لباس نو برای عید

نام: فاطمه   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 16162036990

فاطمه خانم ما ازمددجویان واحد محسنین منطقه 2میباشد آرزو دارد عید نوروز مثل بقیه دوستانش بامانتو کفش جدید دید بازدید عید کند.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

آرزوی داشتن لباس نو برای عید

نام: آیسان   سن: 4 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57912901547

آیسان دخترگل ما 4ساله حدود یکسال  پدرش فوت شده است ازمددجویان ایتام منطقه 2میباشد آرزو دارد برای سا ل پیراهن ،کفش وجوراب شلواری صورتی  داشته باشد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

آرزوی داشتن لباس نو برای عید

نام: مبینا   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57917073500

مبینا خانم 7سالش ازمددجویان واحد محسنین منطقه 2میباشد آرزودارد سال جدید مثل دوستانش لباس جدید وشیک بپوشد. 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

آرزوی داشتن لباس نو وارزاق برای عید

نام: مازیار   سن: 16 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57914232427

مازیار پسرعرپزما همراه مادربیمارش  درملارد سکونت دارد ازمددجویان واحدمحسنین منطقه 2میباشد آرزودارد  سال جدید لباس نو وهمچنین  ارزق در منزلشان  داشته باشندچون مادرش بعلت بیماری نمی تواند کارکند ومایحتاج زندگی تامین کند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 7,000,000 ریال از 7,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

آرزوی داشتن لباس نو برای عید

نام: فاطمه   سن: 5 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 16481079454

فاطمه عزیزما 5ساله میباشدازمددجویان واحد محسنین منطقه 2میباشد همراه مادربیمارش وبرادرهایش درملارد ساکن هستند آرزوی داشتن پیراهن قرمز ویک عروسک آواز خوان برای عیدش دارد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

آرزوی داشتن لباس نو برای عید

نام: غزل   سن: 17 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57914900253

غزل خانم یکی دانش اموزان ممتازماازمددجویان واحد محسنین منطقه 2میباشد درملارد همراه مادرش زندگی میکند مادرش بعلت بیماری توانایی کارکردن ندارد آرزودارد سال جدید لباس نو داشته باشد .

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

آرزوی داشتن لباس نو برای عید

نام: متین   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57918832437

متین پسرگل ما ازمددجویان واحد محسنین منطقه 2میباشد آرزوی دارد سال نولباس نو مثل بقیه دوستانش تنش باشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

آرزوی داشتن پالتو نو برای عید

نام: المیرا   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791053612051751

المیرا عزیزمان به دلیل فوت پدر تحت حمایت اند .ایشان دانش آموز پایه نهم می باشند آرزو دارند برای سال جدید پالتو نو داشته باشند.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

پوشاک

نام: فاطمه   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791193770437926

فاطمه خانم 9 ساله از شهریار آرزو دارد یک پوتین و لباس و یک جامدادی زیبا داشته باشد 

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

پوشاک

نام: دل آرا   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791514901696793

دل آرا خانم 11 ساله از شهریار آرزوی دارد یک کاپشن خوشگل و یک کفش داشته باشد.

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 4,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن تلویزیون

نام: مهدی   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791840250384698

مهدی عزیزمان به دلیل بیماری پدرشان تحت حمایت اند . ایشان آرزو دارند تلویزیون درمنزل داشته باشند تا بتوانند فیلم ببینند.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

آرزوی داشتن لباس و کفش نو

نام: محمدسجاد   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791310201439905

محمد سجاد عزیزمان به همراه مادرشان حت حمایت می باشند. ایشان آرزو دارند کفش و لباس نو داشته باشند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

صفحه 14 [ نمایش 235 تا 252 از 2860 آیتم ]