}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,903,180,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

587 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2226آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • سال نو مبارک
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها
پوشاک و کفش

آرزوی داشتن لباس نو برای عید

نام: ملیکا   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57914701526

ملیکا دختر 11ساله ماازبچه ها واحد محسنین منطقه 2میباشدآرزوی داشتن لباس نو وچادرکمری مدل حسنابرای عید دارد مثل ببقیه بچه ها لباس نو تنش باشد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,800,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن اسکوتر

نام: نازنین زهرا   سن: 5 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57913002025

نازنین زینب دخترگل ما ازبچه های واحد محسنین منطقه 2میباشد آرزوی داشتن اسکوتربنفش داردبتواند با دوستانش اسکوتربازی کند .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

آرزوی داشتن لباس نو برای عید

نام: مبین   سن: 15 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57918832428

مبین پسر 15ساله عزیز ما ازبچه ها واحد محسنین منطقه 2میباشد آرزوداردسال نو مثل بقیقه بچه ها لباس وکفش نو داشته باشد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی ماشین کنترلی

نام: آرتین   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57914701534

آرتین پسر گل ما از بچه ها واحد محسنین منطقه 2میباشد چندماه پدرش فوت شده ارزوی داشتن ماشین کنترلی داردبتواند بابچه ها بازی کند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

سایر

هزینه سفر

نام: محدثه   سن: 17 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57913909293

محدثه یکی از فرزندان ایتام ما ازمددجویی منطقه2 میباشد پدرش درشهرمقدس مشهد دفن میباشد چندسالی سرخاک پدرش نرفته است آرزوی داشتن هرینه سفر برای رفتند سرخاک پدرش رادارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,800,000 ریال از 8,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن اسباب بازی ولباس

نام: سبحان   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791340112238051

سبحان 6 ساله متولد اسفند 92 ساکن منطقه 17 که به اتفاق پدر بیمار ومادر ویک برادر دوقلو ویک برادر بزرگتر در منزل استیجاری زندگی می کنند وآرزوی داشتن اسباب بازی ولباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن اسباب بازی ولباس

نام: سهیل   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791920112238025

سهیل 6 ساله متولد اسفند 92 ساکن منطقه 17 که با پدر بیمار ومادر ویک برادر دوقلو ویک برادر بزرگتر خود درمنزل استیجاری زندگی می کنند وآرزوی داشتن اسباب بازی ولباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک تلویزیون یزرگ و قشنگ

نام: سارا   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57918204113

سارای عزیز آرزو دارند یک تلویزیون بزرگ و زیبا داشته باشند.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 30,000,000 ریال از 30,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن چرخ خیاطی

نام: زینب   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57913636116

زینب خانم  عزیز آرزو دارند یک چرخ خیاطی داشته باشند تا بتواند برای خودشان لباس بدوزند.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 ریال از 15,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

پوشاک -عروسک

نام: فاطمه   سن: 3 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791776661340452

فاطمه بامادرش در یک منزل استیجاری زندگی می کنند . متأسفانه مادر توانایی خرید پوشاک و عروسک برای فرزند را ندارد . 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

پوشاک

نام: فاطمه   سن: 3 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57917766613

فاطمه بامادرش در یک منزل استیجاری زندگی می کنند . فاطمه آرزوی داشتن پوشاک خوشگل ،عروسک دارد .وی از خانواده محسنین می باشد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

دوچرخه

نام: ابوالفضل   سن: 15 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791

پسربچه ای آرزوی داشتن دوچرخه را دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

پوشاک ( بوت و پالتو)

نام: مائده   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791

دخترخانمی تحت حمایت آرزوی داشتن لباس گرم زمستانه  دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,500,000 ریال از 3,500,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

پوشاک گرم

نام: بهاره   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791

دخترخانمی تحت حمایت آرزوی داشتن لباس گرم زمستانه  دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

پوشاک

نام: حنانه   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791824901837575

فرزند جهت تهیه پوشاک و کفش مشکل دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه درمان

هزینه درمان مادرش (دندان مصنوعی)

نام: فاطمه   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 0110816129

فاطمه دختری 13 ساله از فرزندان ایتام منطقه 19 با مادر و برادرش زندگی می کند آرزوی او هزینه درمان مادرش برای تهیه دندان مصنوعی و تبلت برای خودش است.

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 ریال از 20,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه درمان

هزینه درمان مادرش (دندان مصنوعی)

نام: فاطمه   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 0110816129

فاطمه دختری 13 ساله از فرزندان ایتام منطقه 19 با مادر و برادرش زندگی می کند آرزوی او هزینه درمان مادرش برای تهیه دندان مصنوعی و تبلت برای خودش است.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 19,500,000 ریال از 20,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

تبلت

نام: امید   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57915101116

امیدپسری 9 ساله ازفرزندان ایتام منطقه 19 می باشد وبامادرش زندگی می کند وآرزوی داشتن یک تبلت رادارد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 13 [ نمایش 217 تا 234 از 2813 آیتم ]